Prekių pristatymas

1.Prekės Pirkėjo sąskaita pristatomos paštu arba DPD kurjeriu.

2.Tiksli prekių kaina, pristatymo kaina, prekių kiekis nurodomas Pardavėjo patvirtintame prekių užsakyme. Pristatymo terminas Lietuvoje yra10 dienų. Pristatymo terminas už Lietuvos ribų priklauso nuo kurjerio tarnybos kitoje šalyje.

3.Prekių pristatymo metu Pirkėjas įsipareigoja patikrinti Prekių siuntos pakuotės būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.

4.Nustačius Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, tačiau nenustačius prekių kiekio, kokybės , asrotimento neatitikimo(-ų), Pirkėjas privalo apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą pažymėti Pardavėjo pateiktame dokumente.

5.Nustačius prekių kiekio ir/ar kokybės ir/ar asortimento neatitikimą/us, Pirkėjas Prekių siuntos privalo nepriimti. Tokiu atveju Pardavėjas ar kurjeris kartu su Pirkėju apie tai įformina Prekių nepriėmimo aktą, kuriame raštu pažymi rastus pažeidimus ir neatitikimus.

6.Pirkėjui priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristatymo dokumente bei pažymėjus apie Prekių siuntos pakuotės pažeidimą, laikoma, kad prekės pristatytos pažeistoje siuntos pakuotėje, tačiau prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos pristatymo dokumente tinkamai atliktos.

7.Pirkėjui priėmus Prekių siuntą ir pasirašius atitinkame pristatymo dokumente be pastabų, laikoma, kad prekės pristatytos nepažeistoje siuntos pakuotėje, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo-paradavimo sutarties sąlygas, papildomos paslaugos, nurodytos atitinkame dokumente yra tinkamai atliktos.

8.Pristačius prekes Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai nuo to, ar prekės faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Priešingu atveju Pirkėjas praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus, susijusius su Prekės (prekių) nepristatymu ar pavėuotu pristatymu.

Prekių grąžinimas

Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 2001 m.rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“.

1.Jei Pirkėjas atsisako prekės, ji yra grąžinama Pardavėjo sąskaita ir Pirkėjo už prekės pristatymą sumokėti pinigai grąžinami per 14 kalendorinių dienų nuo Pirkėjo pranešimo raštu apie prekės grąžinimą, su sąlyga, kad prekė yra grąžinta Pardavėjui.

2.Prekės grąžinamos originalioje prekės siuntos pakuotėje kartu su prekės dokumentais (įskaitant garantinį taloną, jei jis buvo pateiktas su preke). Grąžinant būtina pridėti PVM sąskaitą faktūrą

3.Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.

4.Prekės nepriimamos atgal , jei buvo naudojamos ir (arba) buvo sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).

5.Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas kreipiasi šiais bendraisiais kontaktais: info@taroakademija.lt, +370 615 24 288.