Egzistuoja įvairūs kortų junginių interpretacijų būdai dėlionėse. Yra dėlionių, kai įvykis paaiškinamas(interpretuojamas) pagal vieną kortą, yra dėlionių , kai įvykiai paaiškinami() dviejų ar trijų kortų pagalba. Nuo teisingos kortų interpretacijos priklauso kaip jus paaiškinsite įvykį.

Pradėsime nuo dėlionių, kai įvykio analizė vyksta pagal vieną kortą. Vienos kortos pagalba galima apibudinti situaciją, emocijas, lūkesčius , elgesį t.t.

Viena kortą galima naudoti dienos analizei.

 

Dėlionė Mano diena

Užduokite klausima: ,,Kokia bus mano diena?“ ir ištraukite vieną kortą. Pradžioje apibudinkite dienos emocinį foną ir aktyvumą, po to – galimus įvykius pagal ištrauktą kortą.

Dienai pasibaigus (Vakare) išanalizuokite dienos įvykius ir palyginkite su savo aprašymu.

Pavyzdys

Jus ištraukėte Mago kortą.

Galimai diena bus aktyvi, joje bus daug bendravimo. Jus ne tik planuosite, bet ir tarsitės su kitais žmonėmis, kurių pagalba vėliau galėsite realizuoti savo tikslus. Taip pat įmanomas informacijos gavimas kursuose ar pokalbyje su specialistu.

Atsakymui ,, ,,Kokia bus mano diena?“ gauti galima naudoti 4 kortas ir gauti išsamesnę informacija.

 

1 – bendra dienos charakteristika

2 – svarbus įvykiai dienos bėgyje

3 – emocinė būsena dienos bėgyje

4 – patarimas

 

Pavyzdys

Šiandienai iškrito tokios kortos:

Magas

Kvailys

Imperatorius

 

Magas – Diena bus labai aktyvi, joje bus daug bendravimo, kuris ateityje padės įgyvendinti planus.

Kvailys – Dienos bėgyje galimi įvairios naudingos nesuplanuotos situacijos ir susitikimai

Imperatorius – dienos patarimas būtų – nepriklausomai nuo nesuplanuotų susitikimų ir kitų įvykių, pasistenkite užbaigti tai, kas suplanuota šiandienai.

 

Sugalvokite savo šių kortų derinio interpretaciją arba papildykite duotą.

 

Užduotis

Besimokant Didžiuosius Arkanus, kiekvieną ryta užduokite klausima ,,Kokia bus mano diena?“ ir traukite vieną didžiųjų arkanų kortą (iš tų, kurių reikšmes jau mokate). Kai išmoksite visų didžiųjų arkanų kortų reikšmes, kortą trauksite iš visų didžiųjų arkanų.

Vakare išanalizuokite dienos įvykius ir užrašykite į sąsiuvinį tuos įvykius, kurie, jūsų manymu, tinka ištrauktos kortos reikšmei.

 

Išorinis ir vidinis žmogaus AŠ

Manoma, kad išorinis žmogaus AŠ – tai jo elgesys, pagal kurį jį vertina aplinkiniai, vidinis AŠ – tai žmogaus ir jo vidinio pasaulio pagrindinės savybės.

Pasinaudojus dviejų kortų dėlione, galime nustatyti kaip žmogų mato aplinkiniai ir koks jis yra iš tikrųjų. Korta Nr.1 parodys vidinį AŠ, kortą Nr.2 – išorinį AŠ.

 

Pavyzdys

Šventikas- Kvailys – žmogus, turintys didelę gyvenimo patirtį, savo vertybių sistemą, bet išoriškai jis yra labai smalsus, mėgsta juokauti ir elgtis žaismingai.

 

Užduotis

Suraskite tokias kortų kombinacijas, kurios parodys harmoniją tarp vidinio ir išorinio AŠ.

 

Dėlionė Nr.1 Įvykių charakteristika

 

1 – situacijos charakteristika

2 – kliūtys, tai kas trukdo

3 – kas blogiausio situacijoje

4 – kas padės situacijoje

5 – kas bus geriausio situacijoje

Ši dėlionė padeda pažvelgti į situacijos silpnąsias ir stipriąsias puses ir priimti teisingą sprendimą.

 

Dviejų kortų derinys (junginys)

Yra dėlionių, kai iš karto dvi kortos apibudina situaciją. Tam, kad išmokti apibudinti situaciją pagal dvi kortas reikia suprasti vieną iš kortų sujungimo principų.

1 –nusakome bendrą situacijos foną

2 – detalizuojame situaciją, pasinaudojant kortų reikšmėmis priklausomai nuo sferos (biznis, sveikata, santykiai ir t.t.)

 

Pavyzdžiui, situacijos charakteristika nusako Kvailio ir Mago kortos

 

1 – iš Kvailio kortos bendros reikšmės aprašymo pasirenkame vieną žodį (pvz. naujumas) ir vieną žodį iš bendros reikšmės aprašymo Mago kortos (pvz. mokslas). Sujungiant žodžius gauname įvykį – naujas mokslas

2 – galima detalizuoti šį įvykį pasirenkant iš kortų aprašymų daugiau reikšmių, pvz. noras mokytis atėjo netikėtai ir žmogus savo valios pagalba sugebėjo įveikti baimę prieš mokymus ir t.t.

Dviejų kortų kombinacija nurodo ne vieną, o kelis skirtingus įvykius. Kai jus mokotės sujunginėti kortas, turite pasistengti pamatyti kuo daugiau interpretacijų variantų. Įvykių variantai, kuriuos pamatysite, pasiliks pasąmonėje ir ateityje, kai dirbsite su konkrečių žmogumi jūsų intuicija padės jums teisingai traktuoti įvykius jam.

Užduotis

Charakterizuokite situaciją ir žmogų pagal šias kortas:

Magas ir Kvailys

Žynė ir Imperatorienė

Magas ir Imperatorius

 

Dėlionė Nr.2 Įvykio charakteristika

 

Ši dėlionė naudojama bet kurios situacijos analizei: santykių, darbo ir kitų įvykių artimiausiam laikotarpiui.

 

1,2 – situacijos charakteristika

3 – kas padės situacijoje

4 – kas trukdys situacijoje

5 – ką darys klientas

6 – rezultatas

 

Pavyzdys

1,2 – Kvailys ir Imperatorius

3 – Magas

4 – Žynė

5 – Teisingumas

6 – Vežimas

Situacija gali būti susijusi su naujų pareigų gavimu. Šioje situacijoje padėti gali (Mago korta) žmogaus valia ir atkaklumas, o taip pat turimos žinios  ir galimybė įgyti naujus būtinus gebėjimus.

Trukdyti situacijoje (Žynės korta) gali miglotas, neaiškus periodas.

Ką darys žmogus (Teisingumo korta) – svarstys visus ,,už“ ir ,,prieš“.

Rezultatas, (Vežimo korta) – sako apie tai , kad žmogus nuspręs eiti naujas pareigas

 

Pabandykite pamatyti ir kitas situacijas ir jų vystymąsi pagal šias kortas.


Apmokestintas turinys

Norėdami tęsti:

  • Jei jau įsigijote šio turinio peržiūros prenumeratą - prisijunkite prie savo paskyros.
  • Kitu atveju - užsiregistruokite prie mūsų sistemos ir įsigykite daugkartinės peržiūros prenumeratą šiam turiniui:

20.00 € (69.06 Lt)