Praktinis skyrius susideda iš 8 poskyrių
Praktikos poskyryje jus susipažinsite su įvariais dėlionės būdais ir jų interpretavimu, galėsite sužinoti laikinas kortų reikšmes, kortų junginius, o taip pat, kaip išsirinkti signifikatorių, kaip nustatyti psichologinį kliento tipą ir daugelį kitų dalykų, kurie padės dirbant su Taro kalade.
Sėkmės!

Praktika 1

 

PRAKTINĖS UŽDUOTYS

TARO KORTŲ JUNGINIAI IR JŲ INTERPRETACIJA

Egzistuoja įvairūs kortų junginių interpretacijų būdai dėlionėse. Yra dėlionių, kai įvykis paaiškinamas(interpretuojamas) pagal vieną kortą, yra dėlionių , kai įvykiai paaiškinami() dviejų ar trijų kortų pagalba. Nuo teisingos kortų interpretacijos priklauso kaip jus paaiškinsite įvykį.

Pradėsime nuo dėlionių, kai įvykio analizė vyksta pagal vieną kortą. Vienos kortos pagalba galima apibudinti situaciją, emocijas, lūkesčius , elgesį t.t.

Viena kortą galima naudoti dienos analizei.

 

Dėlionė Mano diena

Užduokite klausima: ,,Kokia bus mano diena?“ ir ištraukite vieną kortą. Pradžioje apibudinkite dienos emocinį foną ir aktyvumą, po to – galimus įvykius pagal ištrauktą kortą.

Dienai pasibaigus (Vakare) išanalizuokite dienos įvykius ir palyginkite su savo aprašymu.

Pavyzdys

Jus ištraukėte Mago kortą.

Galimai diena bus aktyvi, joje bus daug bendravimo. Jus ne tik planuosite, bet ir tarsitės su kitais žmonėmis, kurių pagalba vėliau galėsite realizuoti savo tikslus. Taip pat įmanomas informacijos gavimas kursuose ar pokalbyje su specialistu.

Atsakymui ,, ,,Kokia bus mano diena?“ gauti galima naudoti 4 kortas ir gauti išsamesnę informacija.

 

1 – bendra dienos charakteristika

2 – svarbus įvykiai dienos bėgyje

3 – emocinė būsena dienos bėgyje

4 – patarimas

 

Pavyzdys

Šiandienai iškrito tokios kortos:

Magas

Kvailys

Imperatorius

 

Magas – Diena bus labai aktyvi, joje bus daug bendravimo, kuris ateityje padės įgyvendinti planus.

Kvailys – Dienos bėgyje galimi įvairios naudingos nesuplanuotos situacijos ir susitikimai

Imperatorius – dienos patarimas būtų – nepriklausomai nuo nesuplanuotų susitikimų ir kitų įvykių, pasistenkite užbaigti tai, kas suplanuota šiandienai.

 

Sugalvokite savo šių kortų derinio interpretaciją arba papildykite duotą.

 

Užduotis

Besimokant Didžiuosius Arkanus, kiekvieną ryta užduokite klausima ,,Kokia bus mano diena?“ ir traukite vieną didžiųjų arkanų kortą (iš tų, kurių reikšmes jau mokate). Kai išmoksite visų didžiųjų arkanų kortų reikšmes, kortą trauksite iš visų didžiųjų arkanų.

Vakare išanalizuokite dienos įvykius ir užrašykite į sąsiuvinį tuos įvykius, kurie, jūsų manymu, tinka ištrauktos kortos reikšmei.

 

Išorinis ir vidinis žmogaus AŠ

Manoma, kad išorinis žmogaus AŠ – tai jo elgesys, pagal kurį jį vertina aplinkiniai, vidinis AŠ – tai žmogaus ir jo vidinio pasaulio pagrindinės savybės.

Pasinaudojus dviejų kortų dėlione, galime nustatyti kaip žmogų mato aplinkiniai ir koks jis yra iš tikrųjų. Korta Nr.1 parodys vidinį AŠ, kortą Nr.2 – išorinį AŠ.

 

Pavyzdys

Šventikas- Kvailys – žmogus, turintys didelę gyvenimo patirtį, savo vertybių sistemą, bet išoriškai jis yra labai smalsus, mėgsta juokauti ir elgtis žaismingai.

 

Užduotis

Suraskite tokias kortų kombinacijas, kurios parodys harmoniją tarp vidinio ir išorinio AŠ.

 

Dėlionė Nr.1 Įvykių charakteristika

1 – situacijos charakteristika

2 – kliūtys, tai kas trukdo

3 – kas blogiausio situacijoje

4 – kas padės situacijoje

5 – kas bus geriausio situacijoje

Ši dėlionė padeda pažvelgti į situacijos silpnąsias ir stipriąsias puses ir priimti teisingą sprendimą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dviejų kortų derinys (junginys)

Yra dėlionių, kai iš karto dvi kortos apibudina situaciją. Tam, kad išmokti apibudinti situaciją pagal dvi kortas reikia suprasti vieną iš kortų sujungimo principų.

1 –nusakome bendrą situacijos foną

2 – detalizuojame situaciją, pasinaudojant kortų reikšmėmis priklausomai nuo sferos (biznis, sveikata, santykiai ir t.t.)

 

Pavyzdžiui, situacijos charakteristika nusako Kvailio ir Mago kortos

 

1 – iš Kvailio kortos bendros reikšmės aprašymo pasirenkame vieną žodį (pvz. naujumas) ir vieną žodį iš bendros reikšmės aprašymo Mago kortos (pvz. mokslas). Sujungiant žodžius gauname įvykį – naujas mokslas

2 – galima detalizuoti šį įvykį pasirenkant iš kortų aprašymų daugiau reikšmių, pvz. noras mokytis atėjo netikėtai ir žmogus savo valios pagalba sugebėjo įveikti baimę prieš mokymus ir t.t.

Dviejų kortų kombinacija nurodo ne vieną, o kelis skirtingus įvykius. Kai jus mokotės sujunginėti kortas, turite pasistengti pamatyti kuo daugiau interpretacijų variantų. Įvykių variantai, kuriuos pamatysite, pasiliks pasąmonėje ir ateityje, kai dirbsite su konkrečių žmogumi jūsų intuicija padės jums teisingai traktuoti įvykius jam.

Užduotis

Charakterizuokite situaciją ir žmogų pagal šias kortas:

Magas ir Kvailys

Žynė ir Imperatorienė

Magas ir Imperatorius

 

Praktika 2

 

Dėlionė Dėl darbo

 

Dėlionė aprašo dabartinę  situaciją darbe, ir galimybes pereiti į kitą darbą.

1,2 –situacijos charakteristika

3 – santykiai su pavaldiniais

4 – santykiai su vienodo rango kolegomis

5 – santykiai su viršininkais (jeigu nuosavas biznis, tai su valstybinėmis institucijomis)

6 – uždarbis

7 – požiūris į savo darbą

8 – galimybės pereiti į naują darbovietę (arba naujo verslo kūrimo) dominančiu laikotarpiu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavyzdys

1,2 – Atsiskyrėlis, Įsimylėjėliai

3 – Kvailys

4 – Teisingumas

5 – Šventikas

6 – Jėga

7 – Magas

8 – Likimo ratas

Šitoje situacijoje žmogus dairosi kitų darbo variantų, jam yra svarbus partnerystės santykiai(Atsiskyrėlis, Įsimylėjėliai).

Pavaldinių (Kvailys) žmogus neturi.

Su vienodo rango kolegomis (Teisingumas) santykiai apgalvoti, oficialus, ramus.

Santykiai su viršininkais (Šventikas) – korta rodo, kad viršininkai palankiai žiūri į žmogų ir pagal reikalą padeda patarimais.

Uždarbis (Jėga) – pinigus žmogus gauna aktyviai ir įtemptai dirbant.

Savo darbo vietoje (Magas) – žmogus dirba išradingai ir meistriškai, jam patinka jo darbas ir entuziastingai vykdo savo pareigas.

Ateityje gali atsirasti palanki situacija ir žmogus pasinaudos galimybe pakeisti darbą.

Sugalvokite savo interpretaciją arba papildykite aukščiau duotą.

 

 

Dėlionė – Ar sutiksiu savo meilę?

Ši dėlionė nagrinėja naujų pažinčių ir santykių galimybes. Geriausiai yra nagrinėti laiko tarpą nuo 3 mėnesių iki metų.

 

1 – ar susitikimas įvyks pageidaujamu laiku

2 – kaip ir kokiomis aplinkybėmis įvyks susitikimas

3 – artimiausia santykių raidos perspektyva

4 –partnerio idealas klientui

5 – tolimesnis santykių vystymasis

6 – kliento praeitis

7 – dabartis

8 – gyvenimo perspektyvos

9 – ką būtina pakeisti arba tobulinti, kad susitikimas įvyktų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavyzdys

 

Vežimas

Žynė

Kvailys

Teisingumas

Likimo ratas

Įsimylėjėliai

Magas

Šventikas

Atsiskyrėlis

 

Pageidaujamu laiku susitikimas būtinai įvyks (Vežimas).

Susitikimas įvyks(Žynė) netikėtai, jūsų išrinktasis pats parodys iniciatyvą ir prieis prie jūsų. Greičiausiai, susitikimas įvyks vietoje kur būna mažai žmonių, kur jus įpratote ilsėtis nuo bendravimo ir įtempto darbo. Bet ši korta sako, kad susitikimas įvyks ne taip greitai ir kai jus visai jo nelauksite.

Artimiausia perspektyva (Kvailys) – jus busite aktyvus, turėsite daug susitikimų, tame tarpe ir neplanuotų, daug draugiškų vakarėlių.

Jūsų idealas (Teisingumas) – galima pasakyti, kad jus ieškote santūraus žmogaus, kuris moka apgalvoti savo poelgius ir yra atsakingas už juos, norinčio sukurti šeimą.

Praeitis (Imperatorius) – praeityje žmogus daugiau dėmesio skyrė socialiniam gyvenimui ir karjerai.

Dabartis (Magas) – irgi parodo, didelį žmogaus aktyvumą ir užimtumą, profesionalumo ugdymą, bet žmogus neapsiriboja tik darbu, bet bendrauja ir su artimu interesu žmonėmis.

Gyvenimo perspektyvos (Šventikas) – žmogus būtinai sutiks savo antrąją pusę ir sukurs šeimą.

Ką būtina pakeisti (Atsiskyrėlis) – pageidautina nenutraukti bendravimo su kitais, neužsisklęsti.

 

 

Praktika 3

 

Praktika – trijų kortų kombinacijos

Jūs išmokote sujungti dvi kortas į vieną įvykį. Tokių pat būdų galima sujunginėti trys kortas į vieną įvykį, t.y. yra imti po vieną žodį kiekvienos kortos reikšmės ir sujungti juos. Šis metodas turi tam tikrų sąlygų:

1 – įvykį turi rodyti visos trys kortos, jeigu dvi kortos lengvai aiškina įvykį, o trečia ne, reikia surasti tokias kortų reikšmes, kad būtų galima sujungti visas trys kortas.

2 –  jeigu kortoje pavaizduoti žmonės, reiškia situacijoje dalyvauja žmonės ir juos galima charakterizuoti panaudojant kortų reikšmes.

3 – kortos skaitomos iš kairės į dešinę

4 – situacijos perspektyvą žiūrime pagal trečią (dešinę) kortą.

Pavyzdys Nr.1

Atsiskyrėlis Kvailys Įsimylėjėliai

Aiškiname kortas – Naujų jausmų paieška.

Kadangi trečioji korta yra Įsimylėjėliai, galima pasakyti, kad žmogus turi šansų surasti naujus jausmus ir tai gali įvykti spontaniškai, galimai vakarėlyje (Kvailys).

Pavyzdys Nr. 2

Likimo ratas Teisingumas Imperatorius

Sėkmingas apiforminimas naujose pareigose

Pavyzdys Nr.3

Pakaruoklis Teisingumas Imperatorius

Naujų pareigų įforminimo užlaikymas.

Kadangi trečioji korta yra Imperatorius, galima pasakyti, kad žmogus gaus pareigas, nors tai ir užtruks.

Bet jeigu kortos išsidėliotų taip ;

Teisingumas Imperatorius Pakaruoklis – tai pagal trečią kortą (Pakaruoklis) galima pasakyti, kad situacija greičiausiai liks ,,pakabinta“ ir greičiausiai žmogus negaus pareigų.

Pavyzdys Nr.4

Žynė Mirtis Imperatorienė

Kaip taisyklė, jeigu Mirties korta, yra tarp dviejų kortų, ji rodo, kad įvykis, kurį rodo korta, esanti prieš Mirties kortą, baigiasi ir prasideda įvykis, kurį rodo korta, esanti po Mirties kortos.

Taigi, Paslaptys( Žynė) Transformacija (Mirtis)atviri jausmai (Imperatorienė) – paslaptys tapo akivaizdi. Galima pasakyti, kad slapti santykiai tapo atvirais. Kadangi paskutinė korta yra Imperatorienė, galima teigti, kad žmonės pradėjo atvirai susitikinėti ir prisipažino vienas kitam meilėje.

Sugalvokite savo įvykių variantus pagal duotus pavyzdžius.

 

 

Papasakokite apie galimus įvykius pagal tokis kortas:

Kvailys, Žynė, Įsimylėjėliai

Magas, Teisingumas, Imperatorius

Likimo ratas, Vežimas, Šventikas

Atsiskyrėlis, Jėga, Imperatorienė

 

 

Dėlionė kliento psichologinė charakteristika

Dėlionė skirta žmogaus potencialo ir psichologinių savybių analizei, padeda geriau suprasti  psichoemocinę žmogaus būseną. Dėlionė yra naudojama bendram psichologiniam žmogaus portretui sukurti, o taip pat parenkant darbuotojus vienom ar kitom pareigoms užimti (padeda įvertinti žmogaus gebėjimus ir tinkamumą pareigoms). Dėlionė leidžia geriau pažinti savo partnerį ir save.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,2 – Kliento būsena šiuo metu

3 – emocinė būsena

4 – kliento intelektinis potencialas, mąstymo stilius

5 – kliento materialinė situacija

6 – artimiausios ateities įvykiai (1,5 mėn.)

7 – artimos, patinkančios klientui situacijos

8 – situacijos, kurias klientas stengiasi vengti

9 – ką blogo klientas gali atnešti kitiems

10 – ką gero gali atnešti klientams kitiems

 

Pavyzdys

1,2 – Vežimas, Imperatorius

3 – Žynė

4 – Jėga

5 – Likimo ratas

6 – Atsiskyrėlis

7 – įsimylėjėliai

8 – Šventikas

9 – Velnias

10 – Kvailys

 

Dabartinė situacija (Vežimas, Imperatorius)- parodo kopimą karjeros laiptais, o taip pat, kad žmogus žino ko jis nori ir aktyviai siekia savo tikslu.

Žynė parodo turtingą vidinį pasaulį, kurį žmogus slepia nuo kitų.

Jėga sako apie stiprų mąstymą.

Likimo ratas sako apie tai, kad atėjo labai palankus periodas savo materialinės padėties gerinimui.

Atsiskyrėlis sako apie tai, kad artimiausių metu žmogus daug laiko skirs apmąstymams, gal būt išvyks į trumpą dalykinę kelionę.

Įsimylėjėlių korta sako apie tai, kad žmogui patinka būti situacijose kur pasireiškia meilės ir kitos pozityvios emocijos, gražiose vietose, o taip pat ten, kur yra lygios partnerystės galimybės.

Šventikas sako apie tai, kad žmogus  nepripažįsta autoritetų ir nėra linkęs būti konservatyvus.

Velnio korta sako apie tai, kad žmogus periodiškai gali manipuliuoti kitais savo naudai.

Kvailio korta sako, kad žmogus gali stebinti kitus, rizikuoti, siūlyti žmonėms naujų idėjų ir rodyti nestandartinius jų sprendimų būdus.

 

 

 

DERYBŲ DĖLIONĖ

Dėlionė galima naudoti kai Jūsų laukia derybos. Tai gali būti ne tik verslo derybos, bet ir derybos su draugų, mylimuoju ar mylimąją. Dėlionė padeda iš anksto įvertinti derybų tendencijas ir galimą rezultatą.

1 – derybų klausimo esmė

3,4 – ką nuslepia partneriai

5,6 – ką deklaruoja atvirai

7,8- ką pasiruošę paaukoti

9,10 –derybų dalyvių tikslai

11- kaip elgtis klausiančiam derybų metu

12- ko nepatartina daryti

13,14 – derybų rezultatai kiekvienam derybų dalyviui

15 – bendras derybų rezultatas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktika 4

 

Tam, kad darbas su klientu būrimo seanso metu vyktų produktyviai, būtina informacija, kuria nuskaitėte nuo kortų, pateikti korektiškai. Dėl to reikia turėti bendrą supratimą apie kliento psichologines savybes. Egzistuoja daug metodų nustatyti psichologinį tipą ir pateikti informaciją. Štai vienas iš jų.

Žinoma, kad Didieji Arkanai nusako žmogaus dvasinį, psichologinį pasaulį, todėl jų pagalba mes galime nustatyti žmogaus psichologinį tipą. Gausime 22 psichologinius tipus.

Toliau pamatysime kiekvieno iš jų išskirtinius bruožus, konsultacijos vedimo principus ir taip vadinama pavojų, t.y. kokias atvejais konsultacija įvyko netikusiai.

Nustatyti kliento psichologinį tipą turime iš kaladės išrinkti 22 Didžiųjų Arkanų kortas, tada susikaupti ir mintyse paklausti ,,koks yra kliento psichologinis tipas?“. Po to ištraukti vieną kortą.

 

 

KLIENTŲ PSICHOLOGINIAI TIPAI

 

0 KVAILYS

Klientas pasiruošęs informacijos gavimui, su juo lengva bendrauti. Galima bendrauti įvairiomis temomis.

Bendravimo stilius kaip lygus su lygiu.

Pavojus – lengvabūdiškas kliento požiūris į gautą informaciją. Klientas pamiršta apie ką buvo kalbėta, todėl jam būtinai reikia apibendrinti būrimą.

 

I MAGAS

 

Klientas nesinaudoja ankstesne patirtimi, labai smalsus, gali klausinėti ką reiškia viena ar kitą korta.

Bendravimo stilius kaip lygus su lygiu, reikia pasiūlyti kartu išnagrinėti situaciją.

Pavojus – labai įmantrus bendravimas, per daug laisvės suteikimas klientui.

 

2 ŽYNĖ

Kliento tipas – paslaptingas, aiškiai nesuvokia situacijos apie kurią nori sužinoti. Gali būti tylėti.

Bendravimo stilius – nusišalinęs. Reikėtų pabrėžti kliento ir jo situacijos išskirtinumą.

Pavojus – neišaiškinti reikalo esmės.

 

3 IMPERATORIENĖ

Kliento tipas – padėties šeimininkas. Elgiasi taip, lyg nuo juo daug kas priklauso. Tai jam ir reikia patvirtinti žodžiais – nuo jūsų daug kas priklauso, jus pats galite išspręsti problemą.

Bendravimo stilius- kaip lygus su lygiu, parodant draugiškumą ir pagarbą.

Pavojus – pernelyg išgirti klientą.

 

4 IMPERATORIUS

Kliento tipas – pasitikintis savimi, mano, kad visada teisus, nieko nenori keisti.

Bendravimo stilius – oficialus, griežtas. Būtina išaiškinti kas bus toliau, jeigu jis nieko nenorės keisti.

Pavojus – klientas gali likti savo nuomonės.

 

5 ŠVENTIKAS

Kliento tipas –sudėtingas, visažinis, nori demonstruoti savo žinias.

Bendravimo stilius: leisti pasisakyti, laiku pastebėti informacijos netikslumą, įsiterpti ir pasiūlyti giliau panagrinėti problemą.

Bendravimo stilius – mokslinis, vartoti kliento terminus.

Pavojus – klientas gali turėti daug žinių.

 

6 ĮSIMYLĖJĖLIAI

 

Kliento tipas nerimastingas. Savo problemų sprendimą nori užkelti kam nors kitam.

Bendravimo stilius – , patartina atsiriboti nuo jo, neiti į artimą kontaktą.

Pavojus – galimybė susitapatinti su kliento problemomis.

 

7 VEŽIMAS

Kliento tipas reiklus. Nepasiruošęs priimti neigiamą informaciją.

Bendravimo stilius – distancijos išlaikymas, reikia parodyti momentus kur klientui siūloma susitaikyti su kasdieniais dalykais.

Pavojus – pasiduoti klientui.

 

8 JĖGA

Kliento tipas – agresyvus, ambicingas.

Bendravimo stilius – autoretitingas. Reikia pripažinti jo autoritetą, paskui parodyti savo. Reikia būti labai išlaikytam, nes toks klientas gali išprovokuoti skandalą.

Pavojus – skandalas.

 

9 ATSISKYRĖLIS

Kliento tipas – užsidaręs, nori bendrauti su sau lygiu, bet autoretitingu žmogumi. Bendraujant svarbios yra dvasingumo, ezoterikos temos. Reikia suteikti jam galimybę pasisakyti šiomis temomis.

Pavojus – labai trumpa konsultacija.

 

10 FORTŪNOS RATAS

 

Kliento tipas – skubantis.

Bendravimo stilius – pradžioje autoritetingas, paskui kaip lygus su lygiu.

Pavojus – dažnas temų kaitaliojimas, klientas gali pamiršti apie ką klausė.

 

11 TEISINGUMAS

Kliento tipas – griežtas, stengiasi įvertinti jūsų darbą ir apskritai viską. Dažnai jo naudojami žodžiai ,, Aš žinojau, kad taip bus“ .

Bendravimo stilius – autoritetingas. Reikia priversti klientą įvertinti save klausiant ,,O kaip tu vertini save šioje situacijoje, pasistengti išaiškinti kodėl viskas vyksta vienaip, o ne kitaip.

Pavojus – perduoti iniciatyvą klientui.

 

12 PAKARUOKLIS

Kliento tipas – jaučiantis kaltę, norintis, kad jį įtikintų, kad jis nekaltas. Jis gali suvokti, kad patarymai yra teisingi, bet sunkiai su tuo sutinka. Gyvenime ieško ir dažniausiai susiranda naujas vertybes, bet nori patvirtinimo.

Bendravimo stilius – konfidencialus. Klientas pasiruošęs vykdyti rekomendacijas, nes savimi nepasitiki. Jam reikalingas autoritetas.

Pavojus – nurodyti klientui klientą neteisingą kelią, todėl reikia vengti autoritetingumo ir prašyti pakartoti gautą informaciją savo žodžiais.

 

13 – MIRTIS

Kliento tipas – žmogus, išgyvenantis labai stiprius pokyčius ir permainas.

Svarbu palengvinti jo būseną. Reikia parodyti, kad ateitis egzistuoja savaime. Aptarti kelis variantus jo ateities.

Bendravimo stilius – perjungimas, paskui kaip lygus su lygiu.

Pavojus – kliento negatyvios būsenos sustiprinimas.

 

14 – SANTŪRUMAS

Kliento tipas – ramus.

Bendravimo stilius – kaip lygus su lygiu. Įsisenėjusios problemos sprendimas, žmogus ieško bendravimo su būrėja, nori aptarti problemą.

Pavojus – ilga ir bevaisė konsultacija.

 

15 –  VELNIAS

Kliento tipas neįprastas, yra tikimybė, kad pats buria, arba  yra parapsichologas.

Bendravimo stilius – toks, kokį siūlo klientas. Gali būti provokuojantis klausimai iš kliento.

Pavojus – rizika patekti į psichologinę priklausomybę nuo kliento.

 

16 – BOKŠTAS

Kliento tipas – piktas, ragina ginčitis. Svarbu išvengti provokacijų.

Bendravimo stilius – oficialus, pakantus.

Pavojus – skandalas.

 

17 –  ŽVAIGŽDĖ.

Kliento tipas – svajojantis, atitrūkęs nuo realybės žmogus.

Bendravimo stilius – kliento perjungimas. Reikia pasistengti, kad klientas pradėtų kalbėti apie aktualias, tikrai jį jaudinančias problemas.

Pavojus – pasiduoti kliento žavesiui.

 

18- MENULIS

Kliento tipas- įtariantis, abejojantis, gali būti priklausomas nuo žalingų įpročių. Jam visada viskas yra blogai, yra sunku įtikinti, kad yra kitaip.

Bendravimo stilius – perjungimas, priversti susimastyti apie savo paties klaidas, nustatyti ryšį tarp elgesio ir įvykių.

Pavojus  – dar labiau išgąsdinti klientą.

 

19 – SAULĖ

Kliento tipas – pozityvus , žinantis ko nori žmogus.

Bendravimo stilius – kaip lygus su lygiu, tačiau nurodant ne tik žmogaus teigiamas, bet ir neigiamas puses.

Pavojus –  susidraugauti su klientu.

 

20 – TEISMAS

Kliento tipas – reflektuojantis, gali turėti kaltės jausmą.

Bendravimo stilius – konfidencialus, švelnus, tačiau šiek tiek atsiribojant nuo kliento. Reikia parodyti klientui ne tik jo, bet ir kitų  klaidas. Pasakyti, kad neklysta tas, kas nieko nedaro.

Pavojus – klientas lieka nuomonės, kad kaltas tik jis.

 

21 – PASAULIS

Kliento tipas – labai komunikabilus, eruditas.

Bendravimo stilius – kaip lygus su lygiu, primena pasikeitimą patirtim.

Pavojus – gali būti neaišku, kas ką konsultuoja.

 

 

Praktika 5

 

Korta – Signifikatorius ir psichologinė žmogaus matrica

Signifikatorius – tai korta, atstovaujančia klausiančiajam.

Kai mes buriame, nesant klientui vietoje, galima atskirai padėti jo kortą signifikatorių, šitaip apibrėžiant jo buvimą.

Jeigu signifikatorius atsirado kurioje nors dėlionės pozicijoje, tai rodo, kad sritis, kurią apibudina šį pozicija yra labai svarbi žmogui. Pavyzdžiui, dėlionėje signifikatorius atsirado pozicijoje, kuri parodo finansų sritį. Tai reiškia, kad finansiniai reikalai labai svarbūs žmogui šiuo metų.

Egzistuoja keli signifikatoriuas nustatymo metodai.

Štai vienas iš lengvesnių:

Jeigu nustatinėsite signifikatoriu vyrui:

1 – iš kaladės išrinkite karalių ir riterių kortas

2 – sumaišykite ir išdėliokite į dvi eiles po 4 kortas veidais žemys

3 – paprašykite žmogų susikaupti ir ištraukti dvi kortas

4 – padėkite šitas dvi kortas veidais žemys ir paprašykite ištraukti vieną iš jų. Tai ir bus signifikatorius. Antra korta parodys kaip žmogų mato aplinkiniai.

 

Jeigu nustatinėsite signifikatoiru moteriai –

Iš kaladės išrinkite 4 Karalienių kortas, išdėliokite jas ir paprašykite ištraukti dvi kortas, po to iš dviejų vieną. Tai ir bus signifikatorius.

Jeigu nustatinėsite jauno žmogaus (iki 23 m.) iš kaladės reikia išrinkti 4 pažų  kortas. Toliau iš jų dvi korta, o tada iš dviejų – vieną.

Taip pat signifikatorių galima išrinkti pagal stichiją, kuriai priklauso žmogaus zodiako ženklas. Pavyzdžiui, jeigu moteris gimė po oro stichijos ženklu, signifikatoriumi galime rinktis kalavijų karalienę. O jeigu vyras, vyresnis nei 30 m. Ir gimė po vienų iš vandens stichijos zodiako ženklu, renkamės taurių karalių, jeigu jis yra jaunesnis renkamės riterį.

Panaudojant dvaro kortas, galima sukurti žmogaus psichologinį  portretą, kuris padės žmogui geriu save  suprasti ir pažvelgti į save iš šalies.

Tam reikia:

1 – atrinkti iš kaladės 16 dvaro kortų, t.y. 4 pažus, 4 riterius, 4 karalienes, 4 karalius.

2 – Išdėlioti kortas kvadratu 4×4 veidu žemyn.

3 – Paprašyti kliento ištraukti 4 kortas.

4 – Išdėlioti jas iš kairės į dešinę, tokią eilės tvarka kaip pasirinko klientas.

Pirmoji korta atitinka ugnies stichijai (skeptrai) ir parodo, kaip žmogų mato aplinkiniai ir kaip jis parodo savo aktyvumą.

Antroji korta atitinka vandens stichijai (taurės) ir parodo žmogaus emocijas

Trečioji korta atitinka oro stichijai (kalavijai) ir pasakoja apie žmogaus mąstymą ir bendravimo stilių.

Ketvirtoji korta atitinka žemės stichijai (penkiakampiai) parodo žmogaus praktiškumą.

Pavyzdys: Moteriai iškrito tokios kortos

1 – skeptrų karalienė

2 – kalavijų karalienė

3 – kalavijų karalius

4 – penkiakampių pažas

1 -Galima manyti, kad aplinkiniai mato ją kaip efektingą, gražią., aktyvią, linksmą moterį

2 – viduje moteris labai ryžtinga, ir prieš išreiškiant emocijas pagalvos, kaip tai padaryti

3 – moteris moka priiminėti sprendimus ir prisiima atsakomybę už savo žodžius ir mintis

4 – moteris moka uždirbti pinigus, savo įgūdžių dėka, moka elgtis su pinigais

 

Praktika 6

 

 

Būna situacijų, kai žmogus turi giliau išanalizuoti savo santykius su partneriu – vyru, žmona ar naujuoju pažįstamu ir išsiaiškinti jų santykių perspektyvas.

Egzistuoja daug dėlionių santykių analizei, siūlome vieną iš jų. Ši dėlionė gerai užsirekomendavo praktiniame darbe.

 

DĖLIONĖ PORA

Po to, kai klientas išmaišė kortas, reikia paprašyti padėti kortų malką i dešinę r į kairę nuo savęs. Po to klientas turi nuimti dalį kortų ir padėti į priešingą pusę. Iš kairės nuo mūsų gulės kortos, kurios atstovauja moteriai, iš dešinės – vyrui.

Visos pozicijos išdėstomos veidrodinių būdų.

 

 

1 – kaip santykiai atrodo iš šalies

2 – ką žmonės galvoja vienas apie kitą

3 – ką žmonės parodo vienas kito atžvilgiu

4 – jų jausmai (dabar)

5 – pasąmonės motyvai – kodėl jie kartu

6 – kaip žmogus suvokia seksualinius santykius su partneriu

7 – kas trukdo būti kartu

8 – kas padeda būti kartu

9 – artimiausios mėnesio įvykiai abiems parteriams

10 – ką žmonės duoda vienas kitam

11 – patarimas klientui, numatomi jo partnerio poelgiai

12- santykių perspektyvos artimiausiems metams ar dviem

13 – požiūris į kitos lyties atstovus

14 – kas vyksta šiuo metu

15,16,17 – kas bus, jeigu situacija tarp partnerių nepasikeis (jeigu dabar jie kartu, kas bus

 

DĖLIONĖ SANTYKIAI

 

 

1 – jo mintys apie mane

2 – jo jausmai

3 – ko jis bijo

4 – ko jis nori

5 – santykių perspektyvos artimiausių metu

6 – tolimesnės perspektyvos

 

 

DĖLIONĖ SANTYKIŲ PERSPEKTYVOS

 

4
2
3
1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 –  kliento požiūris į partnerį

2 – partnerio požiūris į klientą

3 – kas  įtakos jų santykius

4 – santykių perspektyvos

 

Praktika 7

Dėlionė Naujas biznis

1 – Ar teisingai pasirinkta veikos kryptis?

2 – kokie privalumai

3 –  silpnosios pusės

4 – ar pakankami  finansiniai resursai

5 – ar tinkamai parinktas laikas

6 – artimiausios perspektyvos

7 – kas padės

8 – kas trukdys

9 – partneriai

10-  tiekėjai

11 – pirkėjai arba užsakovai

12 – prekių kainų augimas arba kritimas

13 – reklama

14 –  nenugalimos  aplinkybės

15 –  konkurentų buvimas

16- licenzijų, leidimų, kitos dokumentacijos gavimas

 

Dėlionė Siūlomas darbas

1 – kaip darbdaviai apibūdina darbą

2 –  koks jis realiai

3 – siūlomas atlyginimas

4 – koks bus realus atlyginimas

5 –  žadamas moralinis pasitenkinimas

6 – koks bus moralinis pasitenkinimas realybėje

7 – žadamos perspektyvos

8 – realios perspektyvos

9 – žadamos patalpų perspektyvos

10 – realios patalpų perspektyvos

11 – matoma rizika

12 –  užslėpta rizika

13 – ko tikisi klientas

14 – ką turės realiai

15 – kolektyvas, kurį žada

16 – realus kolektyvas

17 – ką slepia nuo kliento

18 – koks nuslėpimo tikslas

19 – darbdavių požiūris į klientą

20 – darbdavių veiksmų motyvai

21 –  patarimas

 

 

 

Dėlionė : Kaip greitai užbaigsiu pradėtą darbą?

 

 

 

1 – Iš kaladės išimti žmogaus signifikatorių

2 – iš kaladės ištraukti 8 kortas

3 – sumaišyti 8 kortas kartu su signifikatoriumi

4 – išdėlioti kortas iš kairės į dešinę

5 – kortos, kurios atsirado prieš signifikatoriaus kortą, parodo nueitą kelią. Kortos po signifikatoriaus parodo,ką dar reikai nuveikti iki reikalo užbaigimo.

 

Praktika 8

 

Įvykių laikas pagal kortas

 

Čia mes pateiksime kai kurias kortų laiko charakteristikas, kuriomis galima naudotis buriant arba tiesiog norint sužinoti kada įvyks tam tikras įvykis. Tam reikia pagalvoti apie įvykį ir ištraukti iš kaladės vieną kortą. Taip pat galima sužinoti ir  kaip ilgai tęsis įvykis.

 

Didieji Arkanai

 

Kvailys – 2 savaitės, jeigu korta apversta – įvykiai apvers gyvenimą aukštyn kojom

Magas – 3 mėn.

Žynė –  1 metai arba 40 dienų

Imperatorienė – 1,5 – mėn.

Imperatorius – 6 mėn.

Popiežius – nuo 6 mėn. iki metų

Įsimylėjėliai – iki 1,5 metų

Vežimas – 1,5 mėn.

Jėga – 2-3 mėn.

Atsiskyrėlis –nuo 3 mėn. iki dviejų metų

Fortūnos ratas – 3 mėn. arba vieneri metai

Teisingumas – 3 metai, įvykiai kartojasi kas 3-5 mėn. 3metų bėgyje

Pakaruoklis –  nuo 3 mėn. iki 2 metų

Mirtis nuo kelių dienų iki 2 mėn.

Nuoseklumas – nuo 1,5 iki 7 metų

Velnias –  1- 3 mėn.

Bokštas – 1,5 mėn.

Žvaigždė – 1 metai

Mėnulis – 1 mėn.

Saulė – 1 metai

Teismas – 2 metai

Pasaulis –  nuo 2-4 mėn.  iki 2 metų

 

Skeptrai –  dienos, metų laikas – pavasaris

Taurės – savaitės, metų laikas – vasara

Kalavijai –mėnesiai, metų laikas – ruduo

Penkiakampiai – metai, metų laikas – žiema


Apmokestintas turinys

Norėdami tęsti:

  • Jei jau įsigijote šio turinio peržiūros prenumeratą - prisijunkite prie savo paskyros.
  • Kitu atveju - užsiregistruokite prie mūsų sistemos ir įsigykite daugkartinės peržiūros prenumeratą šiam turiniui:

20.00 € (69.06 Lt)